Składki członkowskie 2018

Informujemy o wysokościach składek członkowskich w roku 2018. Zarząd Aeroklubu Radomskiego informuje, że wysokość składek członkowskich w stosunku do poprzedniego roku, nie uległa zmianie. Jednocześnie prosimy o dokładne zapoznanie się z terminami płatności. Przypominamy, że za datę wpływu przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku AR.

Progresywne wysokości składek dla sekcji modelarskiej

W uzgodnieniu z Sekcją Modelarską wprowadzamy progresywne wysokości składek dla tej sekcji. Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu dotyczącym wysokości składek członkowskich.

Składki członkowskie w roku 2017

Informujemy o nowych wysokościach składek w roku 2017. W stosunku do poprzedniego roku, zmianie ulega opłata wniesiona w pierwszym terminie (do 15 lutego). Prosimy również zwrócić uwagę na specjalne wysokości składek dla sekcji modelarskiej.

Składki członkowskie w roku 2016

Informujemy o nowych wysokościach składek w roku 2016. Opłata wniesiona w pierwszym terminie (do 15 lutego) nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniego roku, natomiast opłaty wnoszone w późniejszych terminach są wyższe. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy wyborze terminu wpłaty. Jednocześnie zachęcamy do regulowania składek w pierwszym terminie.

Składki członkowskie

Informujemy, że informacje dotyczące wysokości składek członkowskich w 2015 roku i terminy wpłat znajdują się w dziale „Do pobrania”.