Szkolenia

Aeroklub Radomski, jako certyfikowana organizacja szkolenia lotniczego, organizuje kompleksowe szkolenia dla przyszłych pilotów:

 • samolotywych – do licencji PPL(A) i LAPL(A)
 • szybowcowych – do licencji SPL i LAPL(S)

Wszystkie szkolenia prowadzone są zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i pod nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na sprzęcie podlegającym stałej kontroli. Wydawane w Polsce licencje są zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej i uznawane w większości krajów na świecie.

Proces szkolenia, czyli jak uzyskać licencję

Szkolenie do licencji pilota składa się z kilku elementów, które mogą być realizowane po kolei lub (czasami) równocześnie. Są to:

 • szkolenie teoretyczne
  W Aeroklubie Radomskim kurs teoretyczny realizujemy przede wszystkim jako szkolenie stacjonarne. Zajęcia odbywają się w weekendy, przeważnie w lutym i marcu i podzielone są na szereg przedmiotów: prawo lotnicze, ogólna wiedza o statku powietrznym, osiągi i planowanie lotu, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia, nawigacja, procedury operacyjne, zasady lotu i łączność. Program zwiera kilkadziesiąt godzin wykładów (liczba ta, tak samo jak szczegółowy program zajęć, jest różna dla kursu samolotowego i szybowcowego), wzbogaconych o zajęcia o charakterze praktycznym. Kurs teoretyczny zakończony jest wewnętrznym egzaminem, po którym można przystąpić do szkolenia praktycznego i państwowego egzaminu teoretycznego.
 • szkolenie praktyczne
  W przypadku pilotów szybowcowych, szkolenie podstawowe przeprowadzane jest w niewielkich grupach (3-6 osób) w okresie wiosenno-letnim. Standardowo, szkolenie ma postać ok. dwutygodniowego obozu, choć jest możliwość organizacji szkolenia w trybie weekendowym dla osób pracujących. Dalsza część szkolenia realizowana jest indywidualnie.
  W przypadku pilotów samolotowych, szkolenie praktyczne od początku realizowane jest w trybie indywidualnym.
 • państwowy egzamin teoretyczny
  Jest to egzamin zdawany przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ma postać zestawu testów z poszczególnych przedmiotów, zdawanych w systemie komputerowym. Testy z poszczególnych przedmiotów można zaliczać w różnych terminach, podczas kolejnych sesji egzaminacyjnych.
 • państwowy egzamin praktyczny
  Zdawany jest po zakończeniu całego procesu szkolenia przed egzaminatorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zakres egzaminu jest zależny od rodzaju licencji. Egzamin ten może w części lub w całości odbywać się na naszym lotnisku. Jego zaliczenie jest ostatnim istotnym warunkiem otrzymania licencji pilota.

Należy mieć na uwadze, że rozpoczęcie i kontynuacja szkolenia uwarunkowane są wymaganiami dotyczącymi wieku i stanu zdrowia. Spełnienie tych ostatnich musi być potwierdzone odpowiednimi badaniami lotniczo-lekarskimi.

Szkolenie szybowcowe do licencji SPL lub LAPL(S)

Do czego uprawnia licencja?

Licencja pilota szybowcowego SPL uprawnia do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych. Loty te mogą odbywać się bez nadzoru instruktora, o ile wymagane zadanie tego nie wymaga, a pilot dysponuje rzeczywistymi umiejętnościami do jego samodzielnej realizacji. Możliwości wynikające z licencji LAPL(S) są w praktyce bardzo zbliżone do tych wynikających z licencji SPL.

Program szkolenia praktycznego

Począwszy od 2015 roku szkolimy pilotów szybowcowych według nowego Programu Szkolenia Szybowcowego Aeroklubu Polskiego, który jest zgodny z wymaganiami prawa Unii Europejskiej dla szkoleń do licencji SPL. Program można podzielić na dwie podstawowe części:

 • Szkolenie podstawowe, które kończy się pierwszymi lotami samodzielnymi pod nadzorem instruktora. Składa się ono z ok. 70 lotów w łącznym czasie ok. 3-4 godziny lotu. Standardowo szkolenie to realizujemy przy starcie za wyciągarką.
 • Zadania, które powiększają zakres umiejętności ucznia-pilota: przygotowanie do lotów termicznych (zwyczajowo nazywane „celnością lądowania”), przeszkolenie do startu za samolotem, przeszkolenie na nowy typ szybowca, przelot instruktorski.

Sprzęt

Podstawowe szkolenie szybowcowe odbywa się na szybowcach dwusterowych: Bocian i Puchacz. Dysponujemy również szybowcami Pirat, Junior, Astir Jeans oraz Astir CS, które wykorzystywane są w dalszym procesie szkolenia i doskonalenia umiejętności pilotażowych, w lotach warunkowych, wyczynowych i rekreacyjnych.

Szkolenie samolotowe do licencji PPL(A) lub LAPL(A)

Do czego uprawnia licencja?

Licencja pilota – tzw. turystyczna – PPL(A) – uprawnia pilota do samodzielnego pilotowania samolotów. Nie stanowi ona natomiast uprawnienia do wykonywania lotów zarobkowych. Licencja LAPL(A) to licencja przeznaczona przede wszystkim dla pilotów małych samolotów. Posiadacz takiej licencji może pilotować tylko samoloty o dopuszczalnej masie startowej do 2000 kilogramów, ale jej otrzymanie jest prostsze i tańsze, niż licencjii PPL(A). Posiadacz licencji LAPL może realizować szkolenie do licencji PPL według skróconego programu, który uwzględnia dotychczasowe doświadczenie pilota.

Program szkolenia praktycznego

W przeciwieństwie do szkolenia szybowcowego, szkolenie samolotowe odbywa się w jednym bloku, którego zakończenie pozwala na podejście do egzaminu państwowego.
Niemniej program do licencji PPL(A) można podzielić na trzy podstawowe części:

 • nauka podstaw pilotażu w strefie, nauka startu, lądowania oraz związanych z tym manewrów i procedur;
 • nauka lotu według wskazań przyrządów w warunkach symulowanej utraty widoczności;
 • szkolenie w przelotach nawigacyjnych w przestrzeni niekontrolowanej i kontrolowanej, połączone z lądowaniem na innych lotniskach.

Sprzęt

Szkolenie do licencji samolotowych odbywa się w Aeroklubie Radomskim na samolotach Cessna-152 i PZL-150 Koliber. Posiadamy również samolot Extra-300 w wersji dwumiejscowej, który jest wykorzystywany do szkolenia w akrobacji, oraz samolot PZL-104 Wilga.

Doskonalenie umiejętności pilotażowych

Szkolenie nie kończy się na uzyskaniu licencji. W ramach doskonalenia umiejętności i zdobywania kolejnych uprawnień, oferujemy następujące szkolenia:

 • Dla pilotów samolotowych:
  • loty doskonalące do strefy i po kręgu
  • przeszkolenie na nowy typ samolotu
  • szkolenie do uprawnienia VFR noc
  • szkolenie w holowaniu szybowców
  • szkolenie w akrobacji samolotowej na samolocie Extra 300
 • Dla pilotów szybowcowych
  • przeszkolenie na nowy rodzaj startu i nowy typ szybowca
  • doskonalenie techniki lotów termicznych
  • szkolenie w przelotach szybowcowych
  • szkolenie w akrobacji

Ile to kosztuje?

Ceny szkoleń szybowcowych:

 • za szkolenie teoretyczne – 1.200 zł
 • za podstawowe szkolenie praktyczne przy starcie za wyciągarką – 6.000 zł
 • za szkolenie praktyczne z teorią odbytą w innym ośrodku szkolenia niż AR – 6.200 zł

Ceny szkoleń samolotowych:

 • za szkolenie teoretyczne – 2.200 zł
 • za szkolenie praktyczne do licencji PPL – Cesna 152 – 35.000 zł
 • za szkolenie praktyczne do licencji PPL – Koliber – 37.000 zł

W ceny szkoleń nie są wliczone badania lekarskie ani egzaminy państwowe.

Uwaga: Ceny szkoleń mogą ulegać zmianom. W celu uzyskania dokładnych kwot, prosimy o kontakt z Aeroklubem.

To coś dla mnie! Gdzie i kiedy się zgłosić?

Obserwuj stronę internetową Aeroklubu Radomskiego. Zajrzyj do zakładki „najbliższe szkolenia”. Zawsze z wyprzedzeniem publikujemy informacje o rozpoczęciu kursów i spotkaniach organizacyjnych. Należy pamiętać o tym, że cykl szkoleń teoretycznych zwykle zaczyna się zimą. Czerwiec nie jest najlepszym momentem na naukę teorii – w tym czasie wszyscy jesteśmy pochłonięci lataniem!
Jeśli masz pytania, interesuje Cię szkolenie indywidualne lub ominęło Cię spotkanie organizacyjne – skontaktuj się z Szefem Szkolenia. Z przyjemnością odpowie na Twoje pytania.

Chcę wiedzieć więcej. Jakie akty prawne definiują szkolenie?

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje sprawy związane ze szkoleniami i wydawaniem licencji, jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011. Zgodnie z tym rozporządzeniem wydawane są krajowe regulacje dotyczące licencjonowania. Najważniejszym dokumentem krajowym jest Ustawa z dn. 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze. Zgodnie z tą ustawą wydawane są rozporządzenia władzy wykonawczej, między innymi:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2013 w sprawie licencjonowania personelu lotniczego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2003 w sprawie egzaminów państwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze.

Wszystkie dokumenty państwowe można pobrać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych: isap.sejm.gov.pl.
Na podstawie istniejących przepisów państwowych organizacje szkolenia lotniczego tworzą programy szkoleń, które są zatwierdzane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Aeroklub Radomski posiada własne, zatwierdzone programy, które zostały opracowane przez specjalistów Aeroklubu Polskiego.

Dodatkowe informacje o Aeroklubie Radomskim i programie szkoleń można znaleźć w prezentacji.

Najbliższe szkolenia

Prezentacja AR (.pptx)

zobacz więcej

Szkolenie szybowcowe do licencji SPL lub LAPL(S)

zobacz więcej

Szkolenie samolotowe do licencji PPL(A) lub LAPL(A)

zobacz więcej

Doskonalenie umiejętności pilotażowych

Napisz wiadomość

Szef wyszkolenia

Rafał Siankowski
wyszkolenie[wytnij_to]@aeroklub.radom.pl

Dokumenty

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011

Internetowy System Aktów Prawnych

Partnerzy