Wyjazd na Żar

Michał Dziewiecki
4 października 2008
17:04
sekcja szybowcowa

Zgodnie z tym, co dzisiaj ustaliliśmy, prosiłbym o przesyłanie zapotrzebowań wyjazdowych na mój adres podany w bazie. Również w bazie znajduje się plik wyjazd_na_zar.xls, w którym znajduje się lista chętnych ludzi wraz z planowanymi terminami – postaram się ją w miarę możliwości codziennie aktualizować. Przysyłajcie również informacje, na jakim szybowcu chcielibyście polatać i czy ma to być szybowiec z naszego klubu (przypominam, to wyjście będzie raczej drogie i może nie dojść do skutku).

Zapraszamy w najbliższą sobotę

Michał Dziewiecki
1 października 2008
22:24
sekcja szybowcowa

Wszystkich Członków naszej sekcji chciałbym zaprosić na najbliższą sobotę – porozmawiamy o bieżącym i przyszłym sezonie(coś w rodzaju zebrania), rozłożymy kilka szybowców, a jeśli się uda – to nawet polatamy:) – w planie zawody na celność lądowania.

Zasady płatności w sezonie 2008

Pragnę donieść wszystkim zainteresowanym, iż zasady płatności w bieżącym roku pozostają niezmienione (z wyjątkiem ceny za hol na termikę), tzn.
– trzeba wnieść skłądkę KLUBOWĄ do kasy lub na konto KLUBU. Upoważnia to do wykonywania lotów w cenie 60 zł/godzinę.
– wniesienie składki SEKCYJNEJ w wysokości 100 zł na konto SEKCYJNE umożliwia wykonyeanie dowolnej ilości lotów w cenie 30 zł/godzinę.
– wniesienie dodatkowo OPŁATY RESURSOWEJ w wysokości 400 zł (również na konto sekcyjne, razem ze składką 500 zł) umożliwia wykonywanie lotów bez opłaty godzinowej (płacimy jedynie za hole).
Jednocześnie przypominam, że opłata za hol wynosi obecnie 35 zł, a za termikę – 60 zł. Opłaty te dla osób spoza AR wynoszą odpowiednio 45 i 90 złotych.