Opłaty członkowskie w 2023 roku

Wysokość składek dla członków zwyczajnych i wspierających

1. Członkowie zwyczajni oraz wspierający zobowiązani są do opłacania składek członkowskich na rzecz Aeroklubu Radomskiego

2. Składka członkowska winna być regulowana systematycznie nie później niż do 10 dnia miesiąca

3. Członkom Aeroklubu Radomskiego którzy opłacili składki członkowskie (jednorazowo) w terminie do 28.02.2023 r. przysługuje rabat w wysokości 10 %

4. Nominalne wysokości składek określono w tabeli poniżej:

Termin wpłatyKwotaUwagi
do 28.02.2023100 zł/m-cSkładka roczna 1080 zł*
01.03-30.06.2023100 zł/m-cSkładka roczna 1200 zł

5. Członkowie w wieku do 18 roku życia (obowiązuje stawka do końca roku kalendarzowego w którym członek ukończy 18 lat)

Termin wpłatyKwotaUwagi
do 28.02.202370 zł/m-cSkładka roczna 756 zł*
01.03-30.06.202370 zł/m-cSkładka roczna 840 zł

6. Członkowie zwyczajni sekcji modelarskiej

Termin wpłatyKwotaUwagi
do 28.02.202370 zł/m-cSkładka roczna 756 zł*
01.03-30.06.202370 zł/m-cSkładka roczna 840 zł

7. Członkowie wspierający wyłącznie w sekcji modelarskiej

Termin wpłatyKwotaUwagi
do 28.02.202335 zł/m-cSkładka roczna 378 zł*
01.03-30.06.202335 zł/m-cSkładka roczna 420 zł

8. O wysokości składki decyduje data dyspozycji przelewu bankowego

9. Wpłatę składek należy dokonać na rachunek Aeroklubu Radomskiego

72 9132 0001 0002 9315 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko – składka członkowska za rok 2023

10. Brak uregulowanych składek członkowskich spowoduje niedopuszczenie do wykonywania działalności lotniczej/ modelarskiej przez członków stowarzyszenia.

*Zastosowano rabat w wysokości 10% zgodnie z pkt. 3 niniejszego Cennika opłat członkowskich

Członkowie honorowi oraz stowarzyszenia zwolnieni są z opłat składek członkowskich.

Wpisowe:

  • Uczniowie w wieku do 18 lat (wpisowe obowiązuje w całym roku kalendarzowym) – 600 zł
  • Pozostałe osoby – 800 zł

Tagi dla tego wpisu:

Podziel się / dodaj do:

Pinterest */ ?>