Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Aeroklubu Radomskiego

Na podstawie Statutu, Zarząd Aeroklubu Radomskiego zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Aeroklubu Radomskiego. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu przy ul. Domagalskiego 7, Aula A. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 09:45 w pierwszym terminie i o godz. 10:00 w drugim terminie. Zgodnie ze Statutem w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym  osoby zaproszone.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego  Zgromadzenia
 2. Powitanie zaproszonych Gości i przedstawicieli mediów
 3. Wręczenie wyróżnień dla pracowników i członków Aeroklubu Radomskiego
 4. Podziękowania dla SPONSORÓW
 5. Wybór i zatwierdzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 6. Powołanie protokolantów
 7. Zapoznanie z Porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzenie
 8. Wybór Komisji Wyborczej
 9. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 11. Ukonstytuowanie się Komisji
 12. Nadanie Tytułu Członka Honorowego
 13. Sprawozdanie ustępującego Zarządu – Prezes
 14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 17. Przedstawienie Kandydatów do Zarządu ,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Radomskiego
 18. Wybory
 19. Dyskusja
 20. Ogłoszenie wyników wyborów
 21. Ukonstytuowanie się Zarządu , Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Radomskiego
 22. Wystąpienia Prezesa AR
 23. Przyjęcie Uchwał
 24. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Informujemy, że w dniu 25 marca, odbędzie się również Konferencja Lotno-Techniczna. O szczegółach KLT poinformujemy w najbliższym czasie. Zapraszamy!

Tagi dla tego wpisu:

Podziel się / dodaj do:

Pinterest */ ?>