Radomskie Zawody Mikrolotowe

Zgodnie z decyzją Zarządu A.P. i Kalendarzem Imprez Sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2017 w dniach 05-07.05.2017r. na lotnisku Aeroklubu Radomskiego odbędą się Radomskie Zawody Mikrolotowe. Na zawody zapraszamy pilotów Kadry Narodowej oraz pilotów chcących rozpocząć latanie zawodnicze. Ilość mikrolotów ograniczona do 20 (decyduje kolejność zgłoszeń). Zawody będą rozgrywane w klasach samolotów ULM (AL.-2), motolotni (WL-1, WL-2), wiatrakowców (GL-2). Rejestracja zawodników w dniu 05 maja od godziny 16.00 do 17.00.

Dokumenty do pobrania:

Pismo organizacyjne
Karta rejestracyjna
Kalendarz zawodów

Kierownictwo Zawodów:

Dyrektor Zawodów – Stanisław Szczepanowski
Kierownik Sportowy – Stanisław Szpera
Przewodniczący Jury – Janusz Zdulski
Sędzia Główny – Hanna Brembor
Sędzia – Magdalena Piesyk
Sędzia – Martyna Piesyk
Sędzia – Anna Markowska

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

 • ilość uczestników ograniczona do 20 mikrolotów (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • Do udziału w Zawodach dopuszcza się zawodników posiadających świadectwo kwalifikacji pilota lub równoważnie uprawnienie
 • Do udziału dopuszcza się mikroloty odpowiadające definicji mikrolotu wg FAI.
 • Do udziału dopuszcza się mikroloty posiadające ważne przeglądy techniczne, ubezpieczenie OC, pozwolenie na wykonywanie lotów.
 • Zawodnik powinien posiadać ubezpieczenie NW.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie -200 zł.
 • Przez okres zawodów istnieje możliwość hangarowania sprzętu w cenie: 50 zł. W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt z dyrektorem A.R. tel. 502-061-799 . Ilość miejsca ograniczona.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:

Janusz Zdulski
aerobroker@gazeta.pl oraz dyrektor@aeroklub.radom.pl
tel. 604 278 381

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 01.05.2017r.

Zawodnicy zobowiązani są do:

 • Posiadania ważnego świadectwa kwalifikacji lub odpowiedniej licencji upoważniającego do wykonywania lotów na mikrolocie w kategori WL-1, Wl-2, AL.-2, GL-2, lub dokumentu zagranicznego upoważniającego do wykonywania takich lotów
 • Posiadania ważnego ubezpieczenia OC w związku z wykonywanymi lotami
 • Podpisania karty rejestracyjnej zawodnika w dniu rejestracji
 • Posiadania sprawnego technicznie samolotu/motolotni/innego statku powietrznego
 • Wniesienie opłaty startowej wysokości 200 zł. od osoby .W opłacie tej jest 50 zł do AP.

Postanowienia ogólne:

 • Uczestnicy Zawodów stawią się na lotnisku Aeroklubu Radomskiego w dniu 05.05.2016 r. do godziny.1700.
 • Koszy przejazdu sędziów i osób funkcyjnych pokryje organizator ze środków wydzielonych przez Komisję Mikrolotową.
 • Koszty związane z eksploatacja samochodów osobowych wykorzystanych przy organizacji Zawodów rozliczy organizator. Rozliczenie wykonanych wyjazdów nastąpi przez zwrot kosztów paliwa dla właścicieli samochodów na podstawie rachunków i potwierdzonych Dyrektora Zawodów kart drogowych.
 • Organizator zabezpieczy sprzęt konieczny do wyłożenia znaków.
 • Dobór konkurencji będzie zależny od warunków atmosferycznych i podany każdorazowo na porannej odprawie z zawodnikami.

Tagi dla tego wpisu:

Podziel się / dodaj do:

Pinterest */ ?>