Egzaminy KWT i Konferencja Lotno-Techniczna

Na prośbę pilotów, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w dorocznych egzaminach KWT wyznaczamy dzien 28 marca 2004 roku jako ostatni termin zdawania dorocznych egzaminów KWT. Po tej dacie osoby zdający egzaminy indywidualnie będą mogli przystąpić do egzaminów po wniesieniu opłaty w wysokości 200 pln.
Przypominam też o Konferencji Lotno-Technicznej która odbędzie się dnia 4 kwietnia 2004 roku w sali kinowej Klubu Garnizonowego na lotnisku Sadków.
Dla informacji podaję, że jednym z warunków przystąpienia do KTP jest pozytywne zaliczenie egzaminów oraz obecność na konferencji lotno-technicznej.

Terminy KWT i KLT

W dniach 13 – 14 marca oraz 20 – 21 marca b.r w godzinach 10-15 na lotnisku Aeroklubu Radomskiego w Piastowie odbędą się coroczne egzaminy KWT. W związku z ustaleniem przez Zarząd Aeroklubu opłaty za egzaminy KWT ( 50 pln ) proszę wszystkich zainteresowanych o stawienie się w w/w terminach na egzaminy. W przypadku przystąpienia do egzaminów poza w/w terminami nastąpi pobranie dodatkowej opłaty w wysokości 200 pln.
Jednocześnie informuję że doroczna Konferencja Lotno Techniczna ( KLT ) odbędzie się w dniu 4 kwietnia b.r w Klubie Garnizonowym na lotnisku Sadków o godzinie 10.00.