Konferencja Lotno-Techniczna

Informujemy, że doroczna Konferencja Lotno-Techniczna odbędzie się 22 marca 2015 w Klubie Garnizonowym na Sadkowie. Jak zawsze, udział w konferencji jest obowiązkiem wszystkich pilotów i uczniów-pilotów wykonujących loty w Aeroklubie Radomskim.

Walne Zgromadzenie Aeroklubu Radomskiego

Aeroklub Radomski informuję, że w dniu 03.03.2013 r. o godzinie 10.00 (I Termin) lub o godzinie 11.00 (II Termin) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Radomskiego oraz Konferencja Lotno-Techniczna. Miejscem obrad będzie Sala Kinowa Klubu Garnizonowego na Lotnisku w Radomiu Sadkowie. Wszystkich członków Aeroklubu zapraszamy !!!

Informacja o terminach egzaminów i KLT

Informacja o planowanych terminach KWT oraz Konferencji Lotno-Technicznej.

1. 24.03.2012 godzina 9:30 – 13:00 – szkolenie metodyczne kadry instruktorskiej wraz z KWT – dotyczy instruktorów szybowcowych i samolotowych oraz pilotów samolotowych (!)
2. 25.03.2012 godzina 9:00 – Konferencja Lotno-Techniczna (Lotnisko Sadków, Sala Kinowa).
3. 31.03.2012 godzina 14:30 – 17:30 – szkolenie i KWT pilotów szybowcowych
4. 01.04.2012 godzina 9:00 – 14:00 – szkolenie i KWT uczniów pilotów szybowcowych i samolotowych.

Przystąpienie do KWT poza wskazanymi terminami proszę każdorazowo uzgodnić z szefem wyszkolenia. W tym roku wszystkie KWT będą poprzedzone szkoleniem. Prosze o zarezerwowanie sobie terminów zgodnie z powyższa informacją. Prosze o punktualne przybycie. Jednocześnie przypominam o uregulowaniu zaległości wobec klubu za loty oraz składki członkowskie.

** ZAWIADOMIENIE **

Aeroklub Radomski zawiadamia, że w dniu 6 marca 2011 r. w Sali Kinowej Klubu Garnizonowego na Sadkowie o godzinie 11.30 – I Termin, 12.00 – II termin, odbędzie się Walne Zgromadzenie Aeroklubu Radomskiego (Zawiadomienie PDF) zwołane celem wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Aeroklubu Polskiego. Jednocześnie informujemy, że w tym samym miejscu o godzinie 10.00 odbędzie się Konferencja Lotno – Techniczna. Obecność OBOWIĄZKOWA.

WAŻNE INFORMACJE

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi składek członkowskich informuję:

1. Osoby które nie są członkami Aeroklubu Radomskiego (szkoliły się w ciągu minionego roku, lub osoby które dotychczas nie uregulowały swojego statusu wobec klubu) proszone są o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu wypełnionego podania o przyjęcie do Aeroklubu Radomskiego (dokument do pobrania www.aeroklub.radom.pl > download > dokumenty i klikamy na druk podania – UWAGA: przyjmowane będą tylko podania obustronnie wydrukowane). Ostateczny termin składania w/w dokumentów – 5 marca 2010 r.

2. Osoby które zostaną przyjęte przez Zarząd w poczet członków Aeroklubu Radomskiego (po otrzymaniu informacji) muszą niezwłocznie uregulować wpisowe oraz składkę członkowską zgodnie z obowiązującym cennikiem w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków AR.

3. Osoby które są członkami Aeroklubu bezwzględnie muszą dostarczyć do sekretariatu w terminie do dnia 5 marca 2010 r wydrukowany kwestionariusz członka Aeroklubu Radomskiego (dokument do pobrania www.aeroklub.radom.pl > download > dokumenty i klikamy na druk kwestionariusza) oraz muszą opłacić składkę członkowską na rzecz Aeroklubu Polskiego w wysokości 90 pln (20 pln/m-c za 3 m-ce roku br + 5 pln/m-c za 6 m-cy roku ub.) Analogicznie uczniowie zapłacą kwotę w wysokości 45 pln (10 pln/m-c za 3 m-ce roku br + 2,50 pln/m-c za 6 m-cy roku ub.).

4. Numery kont na które należy uiszczać wpłaty znajdują się na stronie www.aeroklub.radom.pl.

5. Dnia 14 marca 2010 r, w Klubie Garnizonowym na lotnisku w Sadkowie odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Aeroklubu Radomskiego. Celem Walnego Zgromadzenia będzie wybór władz Aeroklubu oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Aeroklubu Polskiego. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 w I terminie lub w przypadku braku kworum w II terminie o godzinie 11.00 (Zawiadomienie oraz porządek obrad dostępne na stronie aeroklubu w zakładce download). Walne Zgromadzenie będzie poprzedzone Konferencją Lotno-Techniczną która rozpocznie się o godzinie 9.00. Jednocześnie przypominam, że obecność na konferencji jest jednym z warunków dopuszczenia do wykonywania lotów w sezonie 2010.

6. Egzaminy KWT odbędą się w terminie 27-28 marca 2010 r w godzinach 9-15 na lotnisku Aeroklubu Radomskiego w Piastowie.

W przypadku pytań proszę o kontakt.